Apostolic Vicariate

of Taytay, Northern Palawan

Pastoral Letter

Ayaw ko ng Divorce, sabi ng Diyos

AVT Liham Pastoral Minamahal kong mga Kristiyano sa Bikaryato ng Taytay, Hayaan po nating magsalita ang Diyos sa atin. Maliwang ang kanyang sinasabi. Ito po ay galing kay propeta Malakias sa Biblia: “Narito pa ang isang bagay na inyong ginagawa. Dinidilig ninyo ng luha ang dambana ni Yahweh; nananangis kayo’t nananambitan sapagkat ayaw nga niyang …

Ayaw ko ng Divorce, sabi ng Diyos Read More »

Liham Pastoral: Pangangalaga ng mga Punong Kahoy

“Gumawa ang Panginoong Diyos ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang…Inilagay ng Panginoong Diyos ang tao sa halamanan ng Eden upang ito’y pagyamanin at pangalagaan.” (Gen 2:8.15) Mahal kong bayan ng Diyos sa Bikaryato ng Taytay, Naranasan po natin sa loob ng tatlong buwan ang matinding init. …

Liham Pastoral: Pangangalaga ng mga Punong Kahoy Read More »

Liham Pastoral tungkol sa Digmaan sa Gaza

“Ang nakapinsala sa kapwa ay pipinsalain din, tulad ng kanyang ginawa. Baling buto sa baling buto, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kung ano ang ginawa niya gayundin ang gagawin sa kanya.” (Levitiko 24:19-20) Mga mahal kong Kristiyano sa Bikaryato ng Taytay, Sumusulat ako sa inyo tungkol sa isang mabigat na nangyayari sa ating panahon …

Liham Pastoral tungkol sa Digmaan sa Gaza Read More »

Pastoral Letter January 11, 2024

THE VICAR APOSTOLIC OF TAYTAY Bishop’s Residence, Curia Bldg., AVT Mission Center, St. Joseph the Worker Village Montevista, Poblacion, 5312 Taytay, Palawan, Philippines P A H A Y A G Mayroong isang hakbang na baguhin ang konstitusyon sa pamamagitan ng people’s initiative na humihiling sa mga tao na lumagda sa isang petisyon upang bumuo ng …

Pastoral Letter January 11, 2024 Read More »

Liham Pastoral para sa halalang pambarangay at pangsangguniang kabataan.

“Ibigay kay Caesar ang para kay Caesar at sa Diyos ang para sa Diyos.”  (Marcos 12: 17)   Mahal kong bayan ng Diyos sa Bikaryato ng Taytay Palawan, Ayun sa ating Konstitusyon “ang Pilipinas ay isang estadong republiko at demokratico. Ang ganap na kapangyanihan ay nasa sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga …

Liham Pastoral para sa halalang pambarangay at pangsangguniang kabataan. Read More »

Scroll to Top