Apostolic Vicariate

of Taytay, Northern Palawan

Pastoral Letter January 11, 2024

THE VICAR APOSTOLIC OF TAYTAY
Bishop’s Residence, Curia Bldg.,
AVT Mission Center, St. Joseph the Worker Village
Montevista, Poblacion, 5312 Taytay, Palawan, Philippines
P A H A Y A G
Mayroong isang hakbang na baguhin ang
konstitusyon sa pamamagitan ng people’s initiative
na humihiling sa mga tao na lumagda sa isang
petisyon upang bumuo ng isang constitutional
assembly na ang dalawang kapulungan ng
kongreso ay samasamang buboto. Babalewalain
nito ang senado (mayroong 315 na house
representatives at 24 lang na senators). May offer
pa nga na magbayad para pupirma ang mga tao
baka gamitin ang madaliang pagpapatawag ng
Barangay Assembly para dito. Sabihin sa mga tao na
huwag pumirma! Hindi ito inisyatiba na galing sa
mga tao kundi ng ilang mga politico.
MOST REV. BRODERICK S. PABILLO, DD
Apostolic Vicar
11 JANUARY 2024

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top